Cjenik


DERMATOLOGIJA

Dermatološki pregled

400 kn

Dermatološki pregled - drugo mišljenje

500 kn

Dermatološki pregled i terapija 500-800 kn
Dermatološki pregled i peniskopija

500 kn

Krioterapija

300 kn

Terapija trikloroctenom kiselinom

200 kn

Terapija Podophylinom

200 kn

Terapija 400-1000 kn
Elektrokoagulacija

400-1000 kn

Ekscizija nevusa - Ellman metodom

700 kn

Ekskohleacija

300-500 kn

Incizija cističnih tvorbi

500 kn

Biopsija

500 kn


Prema čl. 11 Zakona o PDV - oslobođeno plaćanja PDV-a
Cjenik vrijedi od 01.04.2013.

 

Trudnički pregledHPVDermatološka