Cjenik


PREGLEDI

Ginekološki pregled          250 kn
Ginekološki pregled + PAPA-test

350 kn

Ginekološki pregled + PAPA-test + UZV-2D 500 kn
Ginekološki pregled + PAPA-test+ UZV-CD    600 kn
Ginekološki pregled + PAPA - test + UZV-3D 650 kn
Ginekološki pregled i UZV-2D 400 kn
Ginekološki pregled + UZV-CD 500 kn
Ginekološki pregled + UZV-3D 550 kn
Stupanj čistoće 150 kn
Konzultacije (do 15 min) 100 kn
Konzultacija + postkoitalna th. 100 kn
Propisivanje terapije (Recept)  50 kn
Toaleta                 200 kn
Kolposkopija      300 kn
Vulvoskopija 300 kn
Anoskopija 300 kn
Kolposkopija/Vulvoskopija/anoskopija + pregled 500 kn

ULTRAZVUK

UZV - 2D  ginekološki 250 kn
UZV - CD ginekološki 300 kn
UZV - 3D - ginekološki 350 kn
UZV folikulometrija 150 kn
HSSG     1000 kn

TRUDNOĆA

Kontrolni pregled u trudnoći 300 kn
Kontrolni pregled u trudnoći + UZV-2D 500 kn
Kontrolni pregled u trudnoći + UZV-2D + PAPA test 600 kn
UZV Mini anomaly scan (11-14 tj.) 350 kn
UZV Anomaly scan (18-22 tj) 350 kn
UZV-2D trudnički   300 kn
UZV-3D trudnički 400 kn

PRENATALNI TESTOVI PROBIRA NA TRISOMIJE (UZV pregled i vađenje krvi s nalazom)

Kombinirani probir 1. tromjesečja (UZV Mini anomaly scan + vađenje krvi za probir)

650 kn
HARMONY Classic (Trisomija 21/18/13 + spol) 3300 kn

HARMONY Expert (Trisomija 21/18/13+ XY analiza + spol)

- Nalaz Harmony probira se čeka 3-4 radna dana

3500 kn
NIFTY  - Basic (Trisomija 21/18/13)           3500 kn
NIFTY - Standard (Trisomija 21/18/13+ XY analiza + spol) 3700 kn
NIFTY - Plus (Trisomija 21/18/13+ XY analiza + spol + T9/16/22 + mikrodelecije)  4400 kn

NIFTY TWINS (za blizanačke trudnoće) - (Trisomija 21/18/13)

- Nalaz NIFTY probira se čeka oko 7-8 radnih dana

3900 kn
NEOBONA - (Trisomija 21/18/13) 3500 kn

NEOBONA Advanced (Trisomija 21/18/13+ XY analiza + spol) 

- Nalaz NEOBONA probira se čeka 7-8 radnih dana

 

3750 kn

ZAHVATI

Kolposkopija      300 kn
Kolposkopija + pregled                 500 kn
Kolposkopija + Biopsija cerviksa + Patohistološka analiza 850 kn
ECC + Patohistološka analiza 500 kn
Kolposkopija + ECC + Patohistološka analiza 700 kn
Ablacija polipa + ECC + Patohistološka analiza 600 kn
Elektrokauterizaija cerviks 500 kn
Kolposkopija i elekrokauterizacija  cerviksa 700 kn
Fulguracija forniksa 400 kn
Uklanjanje kondiloma 200 - 500 kn
Fulguracija forniksa i cerviksa 800 kn
Terapija Podophylinom, Albothyl 100 kn
LETZ konizacija + Patohistološka analiza 2000 kn
Incizija i drainage gl. Bartholin 450 kn
Pregled i postavljanje pesara 300 kn
Kontrolna toaleta pesara 250 kn

BRISEVI

Uzimanje obriska 100 kn

Komplet briseva (Aerobi, Chlamidia trach., Ureaplasma urea., Mycoplasma hom.)

650 kn
Komplet briseva PCR urin 1 (Chlamidia trach., Ureaplasma urea., Mycoplasma hom i M. genitalium.) 600 kn
Komplet briseva PCR urin 2  (Aerobi, Chlamidia trach., Ureaplasma urea., Mycoplasma hom.)      800 kn
HPV PCR genotipizacija VR+ NR 450 kn
Aerobi/urni bakteriološki 200 kn
Anaerobi 250 kn
Ureaplasma ur. i Mycoplasma hom. KULTIVACIJA 200 kn
Ureaplasma ur. i Mycoplasma hom. I m. genitalium - PCR 300 kn
Chlamidia trach PCR 300 kn
HSV 1 i 2 PCR genotipizacija 450 kn
Neisseria gonorrhoeae - PCR 300 kn

LABATORIJSKA DIJAGNOSTIKA

Sve pretrage vađenja krvi su moguće i prema cjeniku naše suradne ustanove Poliklinike SynLab
https://www.synlab.hr/cjenik/biokemija-cijenik/

IUD

Insercio IUD       500 kn
IUD Mirena + insercija 1500 kn
IUD Mirene + Vađenje IUD + insercija 1600 kn
Vađenje IUD      350 kn
Vađenje IUD Cu + citologija 400 kn

Prema čl. 11 Zakona o PDV - oslobođeno plaćanja PDV-a
Cjenik vrijedi od 01.01.2021.

Trudnički pregledHPVDermatološka